Ratojen kestopinnoitteet

Kestopinnoitteiden tärkeä ominaisuus on vedenläpäisykyky. Huokoinen materiaali päästää veden läpi, eikä käyttömukavuutta ja itse radan kuntoa huonontavia lammikoita pääse syntymään.

Säännöllisesti puhdistettu pinta on turvallinen ja miellyttävä jalan alla

Ajan mittaan kestopinnoitteen kumimaiselle pinnalle kertyy likaa, kuten pölyä, nokea, ympäristösaasteita, mutaa ja maa-ainesta. Myös pinnoitteen vedenläpäisykyky heikkenee ja vesi jää radan pinnalle. Märkä ja likainen pinnoite on oiva kasvualusta bakteereille, levälle ja jopa sammaleelle. Pakkasen yllättäessä jäätyvät lammikot myös rikkovat radan pintaa tehokkaasti.

Radan huoltamatta jättäminen näkyy jo muutamassa vuodessa ja huonoon kuntoon päässyttä rataa on kallis ja hankala korjata.

Katso tästä PDF-esitteet

ratahuollon pdf-esite